Profiel

Over mijzelf / Politiek / Missie

Over mijzelf

Ik ben iemand die voor de inhoud gaat: goed onderbouwd. En voor duidelijkheid en transparantie, zowel in journalistieke producten als in communicatie en communicatiemateriaal.

Na het VWO volgde ik de opleiding aan de Evangelische School voor Journalistiek. Tot maart 2014 was ik vooral actief als gemeenteraadslid van Ede. Voordat ik in 1994 in de politiek (ChristenUnie) belandde, werkte ik als voorlichter of freelancer in de patiënten- en welzijnssector. Voor de Nederlandse Patiëntenvereniging en het Landelijk Patiënten/Consumenten Platform (nu Patiëntenfederatie Nederland) schreef ik beleidsnotities, maandelijkse bulletins en folders. Voor maatschappelijke instellingen schreef ik sociale jaarverslagen en katernen. Ik verzorgde de eindredactie van een boekje voor verpleegkundigen. En ik had het inmiddels opgeheven christelijk persbureau Intercom (van Nedag) als opdrachtgever voor redactiewerk en verslaggeving (Nederlands Dagblad). Ook schreef ik folderteksten voor klanten van Intercom.

In mijn politieke periode bleef ik natuurlijk schrijven. Naast de nodige politieke bijdragen en zaken als moties, amendementen, memo’s en raadsvragen, schreef ik vele persberichten en diverse opinieartikelen. Ook schreef ik mee aan verkiezingsprogramma’s en verzorgde daarvan de eindredactie. Ik was eindredacteur van het nieuwsbulletin van de fractie. Als vrijwilliger schreef ik voor het vrouwenmagazine VeelZIJdig.

Zie ook mijn huidige opdrachtgevers.

 

Politiek

In mijn politieke werk heb ik al vroeg de impact onderkend van de komst van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Door mijn lidmaatschap van de raadswerkgroep Herstructurering Sociaal Domein volgde ik van dichtbij de voorbereidingen voor de decentralisaties waardoor gemeenten in 2015 verantwoordelijk worden voor jeugdzorg, werk en inkomen en zorg aan langdurig zieken en ouderen. Vanwege bezuinigingen krijgen de gemeenten daarvoor minder geld dan er voorheen aan werd uitgegeven. Als raadslid heb ik bij college en ambtenaren voortdurend de noodzaak bepleit van écht maatwerk, waarbij de specifieke situatie van de burger het uitgangspunt is voor de hulpverlening. Maatwerk mag niet per definitie als bezuinigingsinstrument ingezet worden, maar moet dienen tot  (zo mogelijk) herstel en verbetering van de situatie van de burger. Dat kan alleen met ondersteuning op maat voor mantelzorgers, ouders, en werkgevers die mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst nemen.

 

Missie

Toen ik begon als raadslid zag ik als mijn opdracht: “Samenhang. Netwerken. Elkaar weten te vinden met zorg en aandacht”. Die opdracht zie ik nog steeds zo. Sterker, ik heb gemerkt hoe nodig het is dat gemeente, zorgvragers én zorgaanbieders elkaar echt en eerlijk leren kennen. Hierbij zal naar mijn mening sprake moeten zijn van respect voor elkaars positie. Perverse prikkels over en weer zullen eerlijk moeten worden onderkend. Alleen dan kan zorg op maat geleverd worden. Dat is de uitdaging voor gemeenten en zorgaanbieders. Als netwerker kan ik daar een rol in spelen door partijen met elkaar in contact te brengen en te trachten de wederzijdse cultuur voor elkaar inzichtelijk te maken. Als tekstschrijver en journalist kan ik processen beschrijven en analyseren.