Werkwijze

Werkwijze / Opdrachtgevers / Portfolio / Tarieven

Werkwijze

Zoals de portfolio laat zien werk ik vanuit een pro-life christelijke levensbeschouwing. Ik zal geen opdrachten accepteren voor teksten waar ik vanuit mijn levensbeschouwing moeite mee heb. Afgezien van deze kanttekening kunt u bij mij terecht voor teksten van meest uiteenlopende aard en soort, c.q. van advertentie tot beleidsplan: ik heb het allemaal al eerder gedaan. Zie ook Over mijzelf.

Na uw verzoek voor tekst, advies of ondersteuning overleggen we wat voor een goed resultaat nodig is. Bijvoorbeeld of bezoeken nodig zijn en hoeveel uur aan werk, onderzoek en overleg een reële aanname is.  We kunnen vervolgens kiezen voor een offerte voor het totale project of voor afrekening achteraf per gemaakte uren, volgens eerder gemaakte afspraken. Ik houd u tussentijds op de hoogte zodat ik kan natrekken of ik uw wensen goed heb geïnterpreteerd. Pas als u tevreden bent, ben ik het ook.

Opdrachtgevers en portfolio

 • Zorgbelang Inclusief (www.zorgbelanginclusief.nl)
 • Stichting Breder (www.stichtingbreder.nl)
 • Stichting De Instap (resocialisatie ex-gedetineerden)
 • Stichting Dienst  (toerusting en ondersteuning bij pastoraat, diaconaat en gemeenteopbouw)
 • Zorgboerderij Eck-Stra
 • Coöperatie Boer en Zorg
 • BDUmedia
 • Hogeschool Utrecht
 • Ieder(in) – Netwerk voor mensen met een beperking of chronische ziekte
 • AVI – Programma ‘Aandacht voor iedereen’ (overkoepelend adviesorgaan van diverse landelijke patiënten/cliëntenverenigingen en – raden)
 • Zwolse Gehandicaptenraad
 • Karin van den Hurk
 • Petra van der Horst, www.horstconsult.nl
 • Markinno
 • Houtzagerij Pluim
 • Coalitie 2014-2018 gemeente Ede
 • BDU Noord-Holland

Een greep uit de opdrachten:

Bijvoorbeeld jaarverslagen, rapporten en (website-)artikelen die ik schreef of redigeerde. Voorbeelden zijn het jaarverslag 2013 van Stichting Breder en het jaarverslag 2013 van Stichting De Instap. Ook heb ik als ghostwriter artikelen geschreven voor enkele opdrachtgevers. Ik heb op verzoek meegekeken naar aanbestedingsformulieren en advies uitgebracht naar aanleiding van bijeenkomsten en rapporten.

Op verzoek van BDUmedia heb ik de teksten geschreven voor de Zorgkrant van 2014. (© 2014 BDUmedia, voor meer informatie mail d.bleuel@bdu.nl.) Ook in de daaropvolgende jaren schreef ik de artikelen voor de zorgkranten, waarbij tevens nauw samengewerkt werd met Zorgbelang Inclusief. Bij de zorgkrant van 2016 lag het accent op ouderen, daarom werd deze editie  Zorg & Vitaal genoemd. Ook voor deze special, wederom in samenwerking met BDU en Zorgbelang Gelderland / Utrecht, schreef ik het merendeel van de teksten.
Voor de Zorgkrant van 2017 heb ik, in samenwerking met BDU en Zorgbelang Gelderland / Utrecht, het accent gelegd op de ontwikkelingen in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ). Ontwikkelingen op het gebied van zorg, welzijn en leefbaarheid beschreef ik in de Zorgkrant van 2018.

Zorgkranten via Tekstenzorg.nl:

De interviews voor de zorgkranten leidden tot bijzondere ontmoetingen en interviews. Dat was eveneens het geval bij het rapport ‘Van vooroordeel naar veerkracht: Vitale Verbindingen in de wijk‘ dat ik schreef in opdracht van Zorgbelang Gelderland. Vitale Verbindingen is een bijzonder burgerinitiatief in Arnhem, voor en door mensen in de wijk met GGZ-problematiek. Over de wirwar aan zorgplannen en wat dat kan betekenen voor iemand met lage gezondheidsvaardigheden interviewde ik onderzoeker Monique Heijmans (Nivel): zie het artikel ‘De volgeladen keukentafel‘.

Voor het programma Aandacht voor Iedereen (AVI) heb ik in 2015 acht artikelverslagen geschreven over tal van onderwerpen:

Voor de coalitie Ede 2014-2018 schreef ik de evaluatie ‘Ede laat zich zien’.

Portfolio voorafgaand aan Tekstenzorg

Voorbeelden van mijn werk voorafgaand aan de start van Tekstenzorg.nl.

Ik heb jarenlang de eindredactie en opmaak verzorgd van FractieNieuws, het ledenblad voor de ChristenUnie in Ede. Dit is het laatst verschenen nummer onder mijn verantwoordelijkheid: FractieNieuws_winter_2013

Ik schreef als raadslid twee opinieartikelen voor het Nederlands Dagblad:

ND_20130320_Praat niet over abortus maar over alternatieven

ND_20140217_Jeugdzorg naar gemeente biedt kans

In Ede is in 2013 het (eenmalige) initiatief genomen tot het Edes vrouwenmagazine VeelZIJdig over de veelzijdige vrouwen die in Ede wonen of uit Ede komen: Artikelen VeelZijdig (1 3 4). Ook schreef ik voor de website van VeelZIJdig een column: http://veelzijdig.w25online.nl/images/artikelen/column-edese-maagd.pdf van de website http://www.veelzijdig-ede.nl/

Dit was het laatste verkiezingsprogramma van ChristenUnie waar ik de ‘sociale’ hoofdstukken voor schreef en waarvan ik de eindredactie verzorgde: http://ede.christenunie.nl/l/library/download/609561

 

Tarieven

Mijn uurtarieven voor tekstschrijven en advies zijn realistisch en marktconform. Door een heldere offerte vooraf en duidelijke afspraken over wat wel en niet door mij in rekening wordt gebracht komt u niet voor vervelende verrassingen te staan.